VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Vågexponering

Våg upp på klippa 6 kB Liksom vattenståndets växlingar påverkar också vågor på vilka nivåer organismer kan klara av att leva. Påverkan kan vara stor när vågorna för vatten högt uppåt stranden. Marina organismer kan därför finnas högre upp på de stränder som väts av vågor och stänk. Effekten på landorganismerna är att de inte kan närma sig havet lika mycket, förmodligen eftersom vågorna blöter ner dem för mycket och utsätter dem för salt. Längs Sveriges kuster är det kala bältet bredast där de största vågorna träffar stränderna, förmodligen eftersom den nivå av stranden som kan bli helt torrlagd eller utsatt för väta under långa perioder, är bredare här. Även andra zoner brukar öka i bredd när vågexponeringen ökar.
   Vågorna påverkar även livet neråt på stranden. Vågornas påverkan avtar dock med djupet, även om riktigt stora vågor kan ge upphov till ordentliga vattenrörelser på mer än 20 m djup.
Smalt kalt bälte 20 kB
Det kala bältets bredd ökar med ökad vågexponering. Här är det som mest 1 m brett; jämför med den mycket kraftigt exponerade klippan.

Föregående sida Sida 30 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson