VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Både klippor och stenar

Klippor och stenar 20 kB
För de organismer som lever på stränder är underlagets partikelstorlek viktig. Havsstränder kan vara uppbyggda av allt från mycket små lerpartiklar till enorma block och klippor. Sammansättningen av partiklar beror framför allt på två saker:
 • Platsens geologiska historia genom att t.ex. jordskorpans rörelser och inlandsisen kan ha haft stor betydelse för vilket material som finns på olika platser.
 • De vattenrörelser som stranden utsätts för i form av strömmar och vågor.
      Eftersom vattenrörelser sköljer bort mindre partiklar kan det allra finaste materialet bara finnas på stränder som är väl skyddade för vågor. Klippor kan däremot finnas på såväl vågskyddade som exponerade platser. Dessutom är vågornas inverkan störst nära ytan, så att även om det är klippor högst upp på stranden brukar det finnas stenar och ännu finare material längre ner.
      Ofta kan du hitta ungefär samma organismer på sten- och blockstränder som på klippstränder. Men dessa stränder kan vara rikare på liv, eftersom det bland stenar och block kan finnas fler mikromiljöer. Alla mellanrum kan ge skydd, och det råder olika förhållanden ovanpå, under och på sidorna av stenar och block. Dessutom kan stenarna och blocken hålla kvar olika material som sand, algrester och drivved m.m.
  Föregående sida Sida 34 av 52 Nästa sida
 • Klippstränder är fantastiska!
  Zonering och
  fläckvis förekomst
  Djur som
  sitter fast
  Modulbygge
  Variation och förändring
  Vattenstånds-
  växlingar
  Vågexponering
  Både klippor och stenar
  Sött och salt vatten
  Geografi, klimat och historia
  Organismernas livscykler
  Organismernas påverkan på varandra
  Energi och materialflöden

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

  © Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson