Vattenkikaren

Fakta

Skorv


Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: Hanen kan bli upp till 8,6 cm lång. Honan blir mindre.
Utseende: Skorvens kropp är långsträckt oval, ungefär 2,5-3 gånger så lång som bred. Stjärtplattan är utdragen i en spets. Färgen är gråbrun. Till skillnad från tånggråsuggan har skorven små ögon på huvudets ovansida och inskärningar på huvudets båda sidor.
Djup: Från ytan och ned till 290 m djup.
Livsmiljö: Skorven lever på och i varierande bottnar, t.ex. grus, sand, silt och lera. Den kan också simma en bit upp i vattnet.
Övrigt: Skorv är ett rovdjur som äter vitmärlor och östersjömusslor, liksom sötvattensgråsuggor och fjädermygglarver. Den äter också as. Skorven kan dessutom vara kannibal, dvs. äta andra individer av sin egen art. Själv blir den uppäten av fiskar, t.ex. torsk och rötsimpa. Eftersom skorv inte förflyttar sig särskilt långt under sitt liv och samtidigt är känslig för syrgasbrist, använder man den för att bedöma miljötillståndet i Bottenhavet.
      Skorven antas ha vandrat in i Östersjöområdet från Norra Ishavet i samband med inlandsisens avsmältning för mer än 7 000 år sedan. Eftersom den fortfarande finns på många ställen i Arktis kallar man beståndet av skorv i Östersjön för en istidsrelikt.
      Vid norrlandskusten kan skorven ställa till problem genom att angripa strömming i yrkesfiskarnas nät.
Systematik: Skorv ingår i gruppen gråsuggor, som ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.
 


Skorv       Andra namn 


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson