Vattenkikaren

Fakta

Skorv - Saduria entomonVetenskapligt namn: Det är oklart vad förleden Sad betyder. Den brittiske forskaren Elford Leach föreslog detta släktnamn. Leach var beläst, särskilt vad gäller gamla österländska kulturer, och hämtade ord och orddelar från Österlandet när han föreslog många vetenskapliga namn. Sad skulle kunna vara ett anagram, d.v.s. omkastning av bokstäver från något annat ord. Leach var nämligen road av denna konstart. oura är grekiska och betyder stjärt. Grekiskans entoma betyder insekt, och grekiskans onos betyder både åsna och bagge. De två delarna i det vetenskapliga namnet skulle möjligtvis kunna översättas till ”stjärtbagge”.

Andra vetenskapliga namn: Oniscus entomon eller Mesidotea entomon.

Andra svenska namn: Ishavsgråsugga. Ett lokalt namn i Bottenviken är skötskorv, eftersom den ofta sitter fast på skötarna, de finmaskiga nät man fiskar siklöja och strömming med. Andra lokala namn är skrubba, krävika, skrävika och spånakärring.


Skorv         Andra namn 


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson