Vattenkikaren

Fakta

Blåmusslor

Levnadssätt

Fortplantning

Blåmussellarv
Blåmusselarv ca 0,2-0,3 mm
i diameter.


Under våren, när vattentemperaturen närmar sig ca 10-12 °C så börjar blåmusslorna att leka. Musslorna är skildkönade och hanarna släpper först sin mjölke i vattnet. Detta märker honorna, som genast svarar genom att spruta ut sina ägg. En hona av medelstorlek kan avge 5-12 miljoner ägg fritt i vattnet, där de på 24 timmar utvecklas till larver med skal, ett stort simsegel och en karakteristisk svart ögonfläck. Det frilevande stadiet varar i 3-4 veckor, varefter den är beredd att börja den andra fasen av sitt liv - det fastsittande stadiet. Den börjar söka efter ett lämpligt underlag att sätta sig fast på. Larven undersöker de olika ytor den träffar på och när underlaget är lämpligt sätter den sig fast med några byssustrådar. Dessa förankringsanordningar, som utsöndras från en byssuskörtel, använder blåmusslorna hela livet. Ju mer utsatt musslan är för vågor och ström, desto fler byssustrådar utvecklar den. Skulle den behöva flytta sig kan den klippa av trådarna och sedan göra nya.Bild på livscykel

Föregående sida

Sida 3 av 4

Nästa sida

Vad äter den

Fortplantning

Förväxlingsarter

Andra fakta


Blåmussla     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  


© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson