VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Lek i vågor 28 kB
Att sitta så här är inte helt ofarligt - även om man söker skydd bakom klippan.
Kraftiga vågor kan ställa till flera problem för organismer som lever på stenar och klippor:
 • Organismerna kan slitas loss från underlaget och spolas bort.
 • Organismerna kan skadas av kraften i vågorna. (Den som har hoppat ner i vatten från hög höjd kan lätt föreställa sig vad det innebär när en stor våg daskar emot organismerna med full kraft.)
 • Vågorna kan sätta fart på föremål som slår emot organismerna.
 • Det blir svårare för spridningskroppar (t.ex. sporer och larver) att fästa på klippor och stenar.
 • Organismerna störs när de skall söka föda och partner.
 • Omblandningen förhindrar att ytvattnet snabbt blir uppvärmt på våren.
  Högt hopp ner i havet 12 kB

 • Föregående sida Sida 31 av 52 Nästa sida
  Klippstränder är fantastiska!
  Zonering och
  fläckvis förekomst
  Djur som
  sitter fast
  Modulbygge
  Variation och förändring
  Vattenstånds-
  växlingar
  Vågexponering
  Både klippor och stenar
  Sött och salt vatten
  Geografi, klimat och historia
  Organismernas livscykler
  Organismernas påverkan på varandra
  Energi och materialflöden

  Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

  © Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
  Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson