Vattenkikaren

Fakta


Ostron

Kunglig spis

Från skrivna källor vet man att det fångades ostron i Bohuslän i slutet av 1600-talet. Rådman Anders Kock fick ensamrätt att fånga ostron och som motprestation skulle han tillgodose hovets behov av ostron. Med tiden blev tillgången på ostron mindre och Kock fick problem med att uppfylla förpliktelsen till hovet. Vissa perioder var fångsten mycket riklig, men kalla vintrar, för hårt fisketryck m.m. decimerade bestånden igen.

Varierande fiskelycka

Den svenska fångsten 1859 har beräknats till 40-50 ton. På 1800-talet infördes förbudstid och minimimått, men få följde dessa. Fångsten minskade sedan stadigt för att 1933 helt utgå ur statistiken. I mitten av 1940-talet återupptogs fisket och har sedan dess gett fångster på 1-116 ton per år. Utfiskning och kraftiga naturliga variationer finns som variationer på ett tema från Romarriket och från Frankrike, Danmark och Norge på 1800-talet. Genom årtusenden har man försökt kompensera minskande ostronbestånd. För att lyckas med detta måste man veta hur ostron lever, men framför allt hur de förökar sig.

Ostron på botten Europeiskt ostron på sandig lerbotten, med plantor av ålgräs runt om.


Föregående sida

Sida 3 av 5

Nästa sida

Gammal mat

Europeiskt ostron

Japanskt jätteostron

Andra arter

Kunglig spis

Varierande fiskelycka

Förökning

Extensiv odling

Intensiv odling


Ostron     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson