Vattenkikaren

Fakta

skeppsmaskar

Skeppsmaskar -
Teredinidae


Vetenskapligt namn: Ordet teredon förekommer i den grekiske dramatikern Aristofanes ”Knektarna”, och nämns sedermera av Theophrastus och Ovidius. Man tror att ordet teredon avser en skeppsmask. Ändelsen -idae anger att det är en familj i den systematiska indelningen.

Andra vetenskapliga namn: Teredo, Nototeredooch Psiloteredoär namnen på de tre släkten som är utbredda vid våra kuster med var sin art. Lyrodus, Bankiaoch Teredoraär släkten som möjligen kan dyka upp via drivved.

Engelska namn: Shipworms, pileworms. Xylophagatillhör en familj, som kallas wood piddocks.

Skeppsmaskar     Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson