Vattenkikaren

Fakta

skeppsmaskar

Olika masklika träborrare

Förutom skeppsmaskar, finns det en annan liknande grupp av masklikt långsmala musslor som likaså borrar i trä. Till skillnad från de äkta skeppsmaskarna, tapetserar de inte sina gångar med kalk, och de påträffas bara nedanför ca 10 m djup. Av denna grupp finns utmed Skandinavien 2-4 arter, som alla tillhör släktet Xylophaga(vilket betyder träätare). Av de äkta skeppsmaskarna, är en av våra arter mest påträffad i drivved och möjligen kan några andra arter, som ännu inte är kända från våra kuster, likaså komma att påträffas i drivved från sydliga nejder.

Bo Johannesson

Föregående sida

Sida 3 av 3

Borrar med skalen

Äter trä och plankton

Befruktning i utandningsröret

Olika masklika träborrare


Skeppsmaskar     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson