Vattenkikaren

Fakta

skeppsmaskar


Mer om skeppsmaskar

Borrar med skalenSkeppsmask i den gång som den har borrat i träet.Skeppsmaskar är musslor med en maskliknande kropp, som bara täcks av skal på en liten del. Träet skyddar dem mot angrepp från rovdjur. Skalen använder de för att borra sina cirkelrunda gångar med. För att kunna borra effektivt måste skeppsmasken ligga stadigt i sin gång. Den åstadkommer det mothåll som behövs genom att trycka vissa delar av kroppen hårt mot gångens väggar. Då kan de räfflade skalen effektivt raspa i träet. För att arbetet skall gå riktigt lätt bör träet vara helt vattendränkt och redan angripet av mikroorganismer.
    Skeppsmaskarna brukar aldrig borra så att de kommer in i sina grannars gångar - eller så att de kommer ut genom träets yta. Utan att man märker det på träets ytor kan skeppsmaskar göra mycket stor skada på t.ex. bryggor och träbåtar - om man inte skyddar dem med t.ex. giftiga färger.

Sida 1 av 3

Nästa sida

Borrar med skalen

Äter trä och plankton

Befruktning i utandningsröret

Olika masklika träborrare


Skeppsmaskar     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson