Vattenkikaren

Fakta

Tusensnäckor

Äts av krabbor, fiskar och fåglar

Eftersom tusensnäckor kan finnas i väldigt stora mängder är de viktig mat för t.ex. krabbor, fiskar, och fåglar.

Ungar även utan hanar

Två tusensnäckor 9 KB

Tusensnäckorna förökar sig framförallt på sommaren. Hos en av arterna (Potamopyrgus antipodarum) finns det nästan bara honor. Honorna kan ändå föröka sig genom att föda ungar som utvecklats från obefruktade ägg.
    De båda andra arterna bäddar in sina befruktade ägg i geléhöljen som de fäster på stenar eller skal. Skalen kan gärna tillhöra levande artfränder. De klibbiga äggmassorna brukar täcktas av sandkorn. Från äggmassor av den ena arten (Hydrobia ulvae) simmar det ut små larver som driver omkring med strömmarna några veckor. Från äggmassor av den andra arten (Hydrobia ventrosa) kryper det ut små färdigutvecklade snäckor.
    Snäckorna blir könsmogna efter ett eller två år. Det är få individer som överlever mer än två vintrar, men man tror att en del kan bli upp till fem år gamla.

Föregående sida

Sida 2 av 3

Nästa sida

Äter kiselalger

Äter under flotte

Många dör på vintern

Äts av krabbor

Hanar saknas

Finns från Norge till Senegal


Angrips av parasiter


Tusensnäckor     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson