Vattenkikaren

Fakta

Vanlig strandsnäcka

De mikroskopiska äggen ligger först några stycken tillsammans i äggkapslar som svävar omkring i vattnet. Äggen kläcks efter en knapp vecka och ut kommer larver som svävar omkring i vattnet och äter plankton. Efter ca 3 veckor omvandlas de för ett liv på botten och bottenfäller på grunt vatten.

Snäcklarv


Många är sterila

Många av snäckorna kan vara sterila på grund av att parasitiska plattmaskar har angripit snäckornas inälvor och de inre könsorganen. Parasiterna förökar sig könlöst till stort antal medan de äter av snäckorna utan att direkt döda dem. Snäckorna är så kallade mellanvärdar åt parasiternas larver. När en parasiterad snäcka äts upp av en måsfågel kommer parasitlarverna därmed in i sin slutvärd där de vuxna parasiterna utvecklas och parar sig. De nya larverna kommer ut på stranden med fågelns avföring och infekterar snäckorna i strandkanten.

Generalist

Större delen av Östersjön är alltför utsötad för att strandsnäckor skall kunna finnas i livskraftiga bestånd, som förökar sig regelbundet. Vid Sveriges västkust kan man däremot hitta fyra arter av strandsnäckor som är vanliga och förökar sig varje år. Tre av arterna har inga frilevande larver och de blir därför kvar generation efter generation på ungefär samma strand. Naturligt urval anpassar dessa bestånd till de speciella förhållanden som råder i just den miljö där de lever - de är specialister. Den vanliga strandsnäckan sprids däremot långt varje generation eftersom arten har larver som driver med havsströmmarna. Ungarna kan därför ofta hamna i en miljö som är mycket olik den som föräldrarna växte upp i. Förmodligen klarar de olika miljöer till stor del genom att ha egenskaper som är generella och som därför fungerar i de flesta sammanhang - de är generalister. Dessutom reagerar de antagligen på signaler i den miljö de hamnat i så att de under uppväxten i viss mån utvecklar egenskaper som passar där de hamnat.

Bo Johannesson

Föregående sida

Sida 4 av 4

Återvänder?

Limmar skalet

Kan leva i is


Äter spröda alger

Skalet skyddar

Mask i skalet

Frisimmande larver

Många är
sterila

Generalist


Vanlig strandsnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson