Vattenkikaren

Fakta

Vanlig strandsnäcka

Mer om vanlig strandsnäcka


Återvänder hem?

Den vanliga strandsnäckan kan man hitta i tätheter som uppgår till flera hundra per kvadratmeter i de flesta typer av strandmiljöer. Den är även vanlig där sötvatten mynnar ut i havet eftersom den tål långvarig vistelse i salthalter ner till ungefär 1 %. Man ser den också på mjukbottnar, men det bör finnas åtminstone några spridda fasta föremål i form av t.ex. stenar, bryggpålar, tång eller musselbankar för att den skall trivas.
    När snäckorna kryper fram på sandbotten lämnar de ofta ungefär 1 cm breda slemspår efter sig. Därför kan man ganska lätt följa deras förflyttningar. Normalt kryper de med en hastighet av 1-2,5 m per timma, men när de har riktigt bråttom kan de komma upp i en hastighet av 5 m per timma. Det påstås att snäckorna brukar återvända till samma lilla ö av fastare botten när de varit ute på födosök på sanden. Du kan försöka se om det stämmer på de sandstränder som du själv brukar besöka.

Limmar fast skalet

Den vanlig strandsnäckan klarar uttorkning mycket bra. Snäckorna kan vistas i luften flera veckor utan att ta skada. De skyddar sig genom att dra sig in i skalet och stänga till mynningen med ett hornartat lock (operkulum) som sitter på fotens ovansida. När de dragit sig in i skalet kan de inte hålla sig fast vid underlaget med foten längre. För att inte trilla ner från stenar och klippor och hamna på alldeles för djupt vatten utsöndrar de slem från foten, som blir hårt i luften. Limmet fäster skalet lite löst.

Sida 1 av 4

Nästa sida

Återvänder?

Limmar skalet

Kan leva i is


Äter spröda alger

Skalet skyddar

Mask i skalet

Frisimmande larver

Många är
sterila

Generalist


Vanlig strandsnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson