Vattenkikaren

Fakta

Varför skall vi bevara den biologiska mångfalden?

-Vi måste bevara den biologiska mångfalden, säger ofta politiker och forskare .Varför då? Gör det något om några av jordens miljontals arter försvinner? Det kanske det inte gör men vi kan inte vara säkra på det. Om en art försvinner så kanske det inte påverkar ekosystemet. Men tillslut har så många arter försvunnit att ekosystemet inte fungerar som det gjort tidigare. Det brukar man kalla ett biologiskt skäl att bevara biologisk mångfald.Man kan likna det vid en båt där skrovet är hopsatt med en massa nitar. Plockar man bort en, två eller kanske 100 nitar så spelar det ingen roll. Båten håller ihop ändå. Men till slut är så många nitar borta att det läcker in vatten eller så går skrovet sönder och båten sjunker. Hur många arter och vilka arter vi kan utrota utan att det gör något vet vi inte. Därför är det väldigt osmart att vi människor gör så att många djur och andra organismer försvinner. Det finns även andra skäl till att bevara den biologiska mångfalden.

Sida 8 av 13

Vad betyder det?

Ekosystem

Art

Genetisk variation

Varför bevara?

Nytta

Osynlig nytta

Har vi rätt att utrota?

Det är vackert

Kul!Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik