Vattenkikaren

Fakta

Ekosystem

Alla levande varelser och miljön omkring dem i ett område bildar ett ekosystem.

I ekosystemet påverkar varelserna varandra på olika sätt. De äter varandra, tävlar om samma mat eller en organism kan vara ett bra gömsle för en annan. Organismerna påverkas också av miljön. Det kan till exempel vara temperaturen, hur mycket solljuset som kommer ner i vattnet eller storleken på vågorna.

Sida 2 av 13

Vad betyder det?

Ekosystem

Art

Genetisk variation

Varför bevara?

Nytta

Osynlig nytta

Har vi rätt att utrota?

Det är vackert

Kul!Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik