Vattenkikaren Fakta

Effekter av övergödning i havet

Övergödningseffekter 69 kB
När alger växer och blir fler tar de byggmaterial i form av lösta ämnen från vattnet. Om något av dessa ämnen tar slut begränsas tillväxten. I våra vatten brukar kväve eller fosfor ta slut först, men ny näring kan nå havet från mänskliga aktiviteter. Då ökar tillväxten av alger vilket i flera led gör att förhållandena för de flesta organismerna i havet förändras. Dessutom kan det hela leda till att det frigörs ännu mer näring - näring som annars skulle ha legat bunden i botten. Klicka i bilden för att få förklaringar och mer information.


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson