Vattenkikaren Fakta

Var kommer övergödningen ifrån?

Kvävets väg mot havet 37 kB
Mörka pilar visar hur gödande kväve rör sig genom landskapet. Ljusa pilar visa hur en del gödande kväve omvandlas till kvävgas. Den kvävegödning som inte blir kvävgas, tas upp av växtlighet eller binds i sediment kan så småningom nå havet.
Det kommer mer gödande ämnen till haven runt Sverige nu än för 40 år sedan. Mellan 1950 och 1985 fördubblades tillförseln av kväve från mänskliga aktiviteter, men nu har vi lyckats vända trenden så att tillförseln minskar. Minskningen har dock inte varit tillräcklig för att nå målet att släppa ut hälften så mycket gödande kväve som 1985.
Föregående sida Sida 10 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson