VattenkikarenFakta

Att nå kunskap om havet

Ordna och förstå

Det är spännande, intressant och härligt att besöka havet. Man kan uppleva mycket och skaffa sig många givande erfarenheter, utan att kunna namnge det man ser, eller förstå hur det fungerar. Men om man kan gruppera och sätta namn på det man ser så är det lättare att jämföra sina iakttagelser mellan olika tillfällen. Man kan då också lättare dela med sig av iakttagelserna, och ta del av andras. Därför har man nytta av att kunna namnge och identifiera de organismer, mönster och fenomen som man träffar på. Om man dessutom kan förstå hur det som man iakttagit har uppkommit, och hur det fungerar, så blir det hela ännu mer intressant och användbart.

Vetenskapliga undersökningar innehåller flera delar
som hör ihop logiskt

Vad är det då som krävs för att man skall förstå hur organismer fungerar och hur de samverkar med omgivningen? Jo, man måste göra vetenskapliga undersökningar. Många tror att man gör vetenskapliga undersökningar när man iakttar, mäter och samlar in data. Men i en vetenskaplig undersökning är detta bara en del av arbetet. Fler delar måste ingå, och de måste hänga ihop logiskt (följdriktigt). Man kan inte bara samla in och sammanställa en massa data, och sedan gissa vad de betyder.
    I ett eget fönster får du upp en figur som visar vilka delar som bör ingå i en vetenskaplig undersökning.
Sida 1 av 13 Nästa sida
Ordna och förstå
Vetenskapligt
protokoll
Observationer
och modeller
Falsifika-
tionism
Hypoteser och förutsägelser
Experiment
Kontroller
Replikat
Nollhypotes
Gäller
tills vidare
Fakta i
Vattenkikaren

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson