VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Klippstrandsekologi

Klippstränder är fantastiska!

Fridykare på klippa Det är härligt att hoppa och dyka från klippor vid havet och sedan ligga på de solvärmda klipporna efter badet. Här på den hårda botten finns dessutom några av havets frodigaste områden. Det liv som finns på klippor och stenar strax under vattenytan är underbart rikt på färger och former. Att besöka klippstränder kan därför ge både fantastiska naturupplevelser och vara mycket lärorikt. Om du sätter på dig ett cyklop innan du hoppar i kan du få se fiskarna, tången och myllret av smådjur på riktigt nära håll. Utan att bli blöt kan du med hjälp av en vattenkikare få se en hel del uppe från land. När du får syn på något som du vill ta upp kan du försöka med en håv eller en kratta.
Havsborstmask 48 kB
Denna havsborstmask (Phyllodoce citrina, ca 15 cm lång) är en av alla de fantastiska organismer som lever på klippstränder.

Sida 1 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson