Vattenkikaren

Fakta

Ekologiska samband, forts

Näringsväv

De flesta djur i havet äter inte av de levande ålgräsbladen, eftersom de i sina magar saknar de enzymer som behövs för att bryta ner bladen. Det är bara en del fåglar, gråsuggor och sjöborrar som äter direkt av ålgräset. När ålgräsbladen dött på hösten angrips de av bakterier och små svampar, och sedan kan mindre djur äta bakterierna och svamparna.

Förenklad bild av hur energin i ålgräs används. Få arter äter av de levande ålgräsbladen, och bakterier och svamp är viktiga för att energin skall föras vidare i näringsväven.

På botten och på ålgräsbladen växer ofta mycket kiselalger och alger med ett fintrådigt växtsätt. Dessa alger är mer lättuggade för snäckor, märlkräftor, gråsuggor och andra växtätare.

Sida 6 av 9

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2007   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik