Vattenkikaren

Inspiration

Besök en strand

Upptäck!

Bekanta dig med stranden

Strand från ovan 24 KB

Skaffa dig en första överblick över både vattentäckta och torrlagda delar av stranden. Om det är möjligt skall du försöka stå högt för att kunna titta ner på stranden. Försök att hitta mönster. Består stranden av tydliga områden som det är lätt att dra gränser mellan? Finns det avvikelser i mönstren så att större områden bryts upp i små områden som går in i varandra?
   Gå nu försiktigt omkring på stranden och titta närmare på de områden som du upptäckte på avstånd. Gå även i vattnet, om det är möjligt. Försök att hitta något som är vackert eller intressant. Det skall vara något som du vill ta med och behålla. - Vi vet att du väljer något så att du inte gör stor skada när du tar det.

Föregående sida

Sida 2 av 7

Nästa sida

Bekanta dig med stranden

Leta noga

Vad finns under?

Enkla hjälpmedel

Variation och förändring


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson