Vattenkikaren

Inspiration

Besök en strand

Upptäck!

Variation och förändring

Strand lågvatten 9,4 KB

Strand is 6,1 KB

Två platser i naturen är aldrig helt lika. Dessutom ändrar sig alla platser. Vissa saker ändras snabbt; annat förändras långsamt. Försök att jämföra dina upptäckter med andras. Jämför både med andra som har varit på samma strand som du, och med personer som har undersökt andra stränder. Försök också att själv upprepa dina undersökningar; på samma strand och på andra stränder. Visa, jämför och diskutera med varandra.
   Kontakta gärna Vattenkikaren och berätta om dina upptäckter. Vi kan även försöka besvara dina frågor om havet, för vi hoppas verkligen att du har många frågor efter dina besök vid stränder. Mycket har du antagligen fått svar på när du har undersökt vidare själv, tittat i böcker eller i Vattenkikarens faktadel.
   Frågor som börjar med t.ex. ”Vilka”, ”Hur många”, ”Var” eller ”När” kan vara nog så svåra att få säkra svar på, men frågor som börjar med ”Varför” är nästan alltid svårast. Det är synd för de frågorna brukar vara speciellt intressanta. Läs ”Att nå kunskap om havet” för att få veta mer om varför det är svårt att få säkra svar på frågor om naturen, och om hur forskare bär sig åt för att få fram så säkra svar som möjligt.

Bo Johannesson

Föregående sida

Sida 7 av 7

Bekanta dig med stranden

Leta noga

Vad finns under?

Enkla hjälpmedel

Variation och förändring


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson