Vattenkikaren

Fakta

Svart bältesbakterie

Calothrix-bälte


Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: ca 1 mm.
Utseende: Dessa bakterier är mikroskopiska, och det finns flera närstående arter, varav vissa kan uppträda i så stora mängder att de bildar stora mörka hinnor. Hinnorna är mycket hala då de är våta. Även om hinnorna är nästan svarta ser man i förstoring att cellerna innehåller gröna till blågröna färger.
    Jämför med saltlav.
Djup: Bältena finns från vattenytan och ibland mer än 10 m uppåt.
Livsmiljö: Svart bältesbakterie lever på klippor och stenar som gärna kan vara vända mot sydväst. De största ytorna täcker dessa bakterier där kraftiga vågor når stranden.
Övrigt: När man skrapar loss en hal, svart hinna från klippan får man ofta med sig celltrådar som tillhör många arter. Det kan vara olika arter av släktet Calothrix - vilket svart bältesbakterie tillhör - och det kan vara vissa rödalger eller grönalger. Men det brukar vara någon art av Calothrixsom nästan helt dominerar i det hala svarta bältet.
Systematik: Svart bältesbakterie ingår i gruppen blågröna bakterier.


Svart bältesbakterie    Mer fakta     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson