VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Stenar, block och klippor kan bestå av olika material. Riktigt hårda material som granit är pålitligare underlag för organismerna att fästa sig på, än de mer lättvittrande materialen sandsten och kalk. Dessa material är dock ofta mer porösa och torkar därför inte ut lika snabbt. Det kan också bildas många mikromiljöer i dem, t.ex. sprickor, gropar och grottor, vilka är betydelsefulla för många organismer. Lägg dessutom märke till att många klippstrandsorganismer trivs bra på hårda ytor som människor har placerat i havet.

Zonering och fläckvis förekomst

Zonering på klippstrand 11 kB Fläckvis förekomst på klippa 11 kB
På klippor vid havet är ibland vissa organismer vanligare än andra på speciella nivåer i höjdled. Då kan man se tydliga bälten, band eller zoner som utmärks av några få iögonfallande arter. Men ofta händer det också att organismerna sitter så blandade att man inte ser några tydliga mönster. Hur olika organismer är fördelade i olika nivåer på olika platser, och hur mönstren förändras under olika tidsrymder (t.ex. när årstiderna växlar) är inte tillräckligt väl undersökt för att man skall kunna göra en heltäckande och noggrann beskrivning.
Föregående sida Sida 3 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson