Vattenkikaren

Fakta

Klubbhydroid
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 1,5 cm.
Utseende: Individerna (polyperna) är rosa till svagt röda och de har uppsvällda toppar. Åtminstone längs den övre halvan är de försedda med vita tentakler. På grund av den karakteristiska växtplatsen, de kraftiga polyperna, samt polypernas rödaktiga och äggens blåa färger, är risken liten att man skall förväxla klubbhydroid. Jämför med triangelstaplad hydroid och några andra hydroider.
Djup: Från vattenytan till några få meters djup.
Livsmiljö: Denna hydroid sitter gärna i grenveck eller fördjupningar på grunt levande brunalger. I bilden ovan sitter hydroiden på knöltång.
Övrigt: Med sina tentakler fångar klubbhydroiden millimeterstora planktondjur. Den kan själv angripas av bl.a. nakensnäckor och havsspindlar.
Systematik: Klubbhydroid ingår i gruppen hydrozoer, som ingår i gruppen nässeldjur.


Klubbhydroid    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson