Vattenkikaren

Fakta

Triangelstaplad hydroid
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 5 cm.
Utseende: I denna glest grenade eller ogrenade koloni sitter individerna parvis. I naturlig storlek ser individerna ut att bilda trianglar som är staplade på varandra. Färgen är mörkbrun eller - när ljus lyser genom kitinhöljet - guldglänsande. I bilden är kolonierna dessutom färgade av rödalger. Triangelstaplad hydroid kan lysa i mörker.
    Eftersom arten har ett karakteristiskt utseende är risken liten att man skall förväxla den med andra. Jämför med klubbhydroid och några andra hydroider.
Djup: Från vattenytan till några få meters djup.
Livsmiljö: Denna hydroid sitter gärna på något äldre delar av stora brunalger. I bilden ovan sitter kolonierna på sågtång.
Övrigt: Med sina tentakler fångar triangelstaplad hydroid millimeterstora planktonorganismer. Den kan själv angripas av bl.a. nakensnäckor och havsspindlar.
Systematik: Triangelstaplad hydroid ingår i gruppen hydrozoer, som ingår i gruppen nässeldjur.


Triangelstaplad hydroid    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson