Vattenkikaren

FaktaNågra grunt levande hydroider

Det gråvita luddet i bilderna är hydroider. Luddet består av kolonier där många individer samarbetar. Förutom t.ex. klubbhydroid och triangelstaplad hydroid är många hydroider svåra att artbestämma. Podocoryne, taggpolyp, Sarsia, Coryne, Cordylophora, Bougainvillia = Eudendrium, Campanularia, Laomedea, Obelia och Sertularellaär släkten som förekommer på grunt vatten. I utsötat vatten kan även hydror (som tillhör släktet Hydra) bilda ett ljust ludd på t.ex. skal, stenar, klippor och växtlighet. Varje bilds långsida motsvarar ungefär 8 cm i verkligheten.Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson