Vattenkikaren

Fakta


Brännmanet

Polyp och medusa

Tvåskikt
Nässeldjur i genomskärning.


Det finns två grundformer av nässeldjur: frisimmande medusor och fastsittande polyper. Vissa nässeldjur kan växla mellan formerna, men andra arter är antingen medusor eller polyper hela livet.
    Nässeldjur finns i alla storlekar från den minsta mikroskopiska polypen till den största brännmaneten, som kan bli 2 meter över klockan och ha 30 meter långa tentakler. Djuren kan leva ensamma eller i kolonier av många individer. Korallrev bildas av nässeldjurskolonier och de kan sträcka sig över stora områden på havsbotten.
    Nässeldjur finns bara i vattenmiljöer. Några förekommer i sötvatten men de flesta nässeldjur finns i havsvatten.

Två skikt

Nässeldjurens kropp är enkelt uppbyggd. Den består av endast två cellskikt: ett yttre och ett inre. Det inre skiktet ligger som en mindre påse i det yttre skiktet. Det är i cellskikten som nässelceller, muskler och nerver finns och här sker också matspjälkningen. Mellan cellskikten finns gelé eller ett fibrigt skikt, nästan utan celler. Gelé och fibrer ger djuret form och stadga. Nässeldjurens mun sitter på mitten av den runda kroppen. Där tas maten in och där spottas också osmältbara rester ut. Magen kan vara rikt förgrenad och bidra till transporten inom djuret. Runt munnen finns oftast tentakler.
    Eftersom så gott som alla celler i magen och på utsidan finns ytligt och nära vattnet behövs inga speciella organ för andning. Det behövs inte heller något blod för att transportera ämnen inom kroppen. Den energi som nässeldjuren behöver får de genom att förbränna maten. Vid förbränningen förbrukas syrgas och koldioxid bildas. Bägge gaserna löser sig i vatten och nässeldjurens celler kan därför ta upp syrgas och bli av med koldioxid direkt till det omgivande vattnet.

Föregående sida

Sida 3 av 13

Nästa sida

Nässeldjur

Nässelceller

Polyp och medusa

Två skikt

Inget huvud

Hydrozoer

Maneter

Koralldjur

Bild av systematiken

Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson