Vattenkikaren

FaktaEn hydroidkoloni och dess livscykel


Bilden visar ett exempel på hur en kolonibildande hydroid kan vara uppbyggd. Man kan också se några av de olika stadierna i dess livscykel.

Lägg märke till att kolonin består av flera genetiskt identiska individer, som kallas polyper. När planula-larven har fäst sig på underlaget växer den första individen ut och börjar fånga föda med sina tentakler. Kolonin växer sedan genom att nya polyper knoppas av. Polyperna som bygger upp kolonin kan få näring av varandra via stammarna - och olika polyper kan ha olika funktioner. I bilden ovan kan man se födopolyper, som fångar mat med sina giftförsedda tentakler, och förökningspolyper, som bildar de frisimmande medusor som sedan kommer att bilda antingen ägg eller spermier.
   Den del av hydroidkolonin som man ser i bilden ovan är ca 3 cm hög och medusan är ca 5 mm bred. Ägget, spermien och planula-larven är mindre än 1 mm.
   Hydroiderna bildar en stor grupp där variationen är stor i hur kolonierna är uppbyggda. Många hydroidkolonier innehåller t.ex. även försvarspolyper. Hydroiderna har också olika typer av livscykler. Det finns hydroider där det kolonibildande polypstadiet saknas helt. Hos andra arter är det medusastadiet som saknas.
   Det är leptomedusan Obelia geniculata som är avbildad.

Tillbaka


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson