VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Modulbygge

Botryllus schlosseri på Dilsea carnosa 24 kB
Den kolonibildande sjöpungen Botryllus schlosseri på rödalgen Dilsea carnosa. Varje streck i de stjärnliknande bildningarna är en individ. Hela kolonin är ca 7 cm bred.

Förutom att många djur på klippstränder är fastsittande, och inte jagar omkring för att hitta mat, är många av dem dessutom kolonibildande. De kolonibildande djuren är speciella eftersom de består av ett stort antal sammanhängande och likartade enheter eller moduler.

Sexuell och asexuell förökning

Kolonibildande djur förökar sig på två olika sätt: dels kan de bilda ägg och spermier för att föröka sig sexuellt; dels kan de föröka sig asexuellt genom att det växer ut nya individer direkt från de gamla - så att de många likartade enheterna uppstår. Vid sexuell förökning blandas ärftligt material från de två olika individer som mor och far utgör. Avkommorna får på så sätt olika blandningar och blir därför genetiskt olika.
Föregående sida Sida 11 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson