Vattenkikaren

Fakta

Naupliuslarver

Naupliuslarv

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 0,8 cm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Naupliuslarver simmar omkring med hjälp av tre par extremiteter. De två främsta kommer att utvecklas till första och andra paret antenner. Det tredje paret blir mundelar i överkäken. Mitt på larvens främre del sitter ett naupliusöga. Ofta är det svårt att se skillnad på naupliuslarver från olika arter av kräftdjur, men man brukar kunna skilja rankfotingarnas naupliuslarver från övriga.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: Naupliuslarver lever i de fria vattenmassorna.
Övrigt: När ägg från många djurarter i havet kläcks kommer det ut en larv. Detta ungdomsstadium ser ofta inte ut som de vuxna individerna och lever dessutom på ett annat sätt. De flesta typer av kräftdjur kläcks till nauplier. Det gör t.ex. lysräkor och hoppkräftor. Dock kläcks nästan alla tiofotade kräftdjur till en speciell ”krabblarv” som kallas zoea. Det finns också kräftdjur som föds med ett utseende som liknar de vuxnas. Det gör t.ex. pungräkor och märlkräftor.
    Naupliuslarver är vanligast under sommaren och hösten. De flesta lever på lagrad näring från ägget. Naupliuslarver växer och byter skal flera gånger innan de omvandlas till en annan larvtyp eller får det vuxna utseendet. Bytet av skal sker på ett sätt som liknar skalömsningen hos strandkrabba. Många larver kan bli uppätna av suspensionsätare.
Systematik: Naupliuslarver finns i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.


Naupliuslarver    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson