Vattenkikaren

Fakta

Rankfotingars naupliuslarver

Cirripednauplius

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Största längd: 0,9 mm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: Rankfotingars naupliuslarver simmar omkring med hjälp av tre par extremiteter. De två främsta kommer att utvecklas till första och andra paret antenner. Det tredje paret blir mundelar i överkäken. Mitt på larvens främre del sitter ett naupliusöga. Rankfotingarnas naupliuslarver är ofta typiska genom att de ganska ofta är trekantiga och har mer eller mindre långa främre sidohorn, samt i regel har ett utskott riktat bakåt. Jämför med andra kräftdjurs naupliuslarver.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: Rankfotingars naupliuslarver lever i de fria vattenmassorna.
Övrigt: När ägg från många djurarter i havet kläcks kommer det ut en larv. Detta ungdomsstadium ser ofta inte ut som de vuxna individerna och lever dessutom på ett annat sätt. Rankfotingars naupliuslarver är viktiga för spridningen eftersom de vuxna djuren sitter fast.
    Rankfotingarnas naupliuslarver är vanligast under sommaren och hösten. De kan fånga och äta små organismer i vattnet så att de växer och ömsar skal 6 gånger innan de omvandlas till cyprislarver. Bytet av skal sker på ett sätt som liknar skalömsningen hos strandkrabba. Många larver kan bli uppätna av suspensionsätare. I våra vatten kommer de flesta rankfotingnauplier från havstulpaner.
Systematik: Rankfotingarnas naupliuslarver ingår i gruppen kräftdjur, som ingår i gruppen leddjur.


Rankfotingars naupliuslarver    Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson