Vattenkikaren

Fakta

Strandorangelav


Bild på namn

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Storlek: Arten kan bilda stora fläckar och bälten där det är svårt att urskilja enstaka individer.
Utseende: Hos denna art är den orangegula bålen skorplik. Bålen är rutigt sprucken och omges ofta av en fint fransad, vitaktig eller blekgul bård, som bildas av lavsvampens hyfer. Fruktkropparna har mörkt orangegul skiva, som omges av en tunn, ljusare kant.
Djup: Strandorangelav växer i regel alldeles ovanför saltlaven.
Livsmiljö: Arten växer vid havsstranden på stenar och klippor som fuktas av vågorna. Laven kan bilda små, gula fläckar i saltlavens mörka bälte, men den förekommer rikligare på högre nivå och kan i landstrandens mellersta bälte bilda utbredda, orangegula bestånd. Strandorangelav är flerårig, och de ytor som laven täcker växer långsamt.
Systematik: Strandorangelav ingår i gruppen sporsäcksvampar som ingår i gruppen lavar.


Strand-orangelav     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson