Vattenkikaren

Fakta

Vanlig vägglav

Bild på Vanlig vägglav

Utbredning
Utbredning i haven runt Sverige

Storlek: Arten kan bilda stora fläckar och bälten.
Utseende: Vanlig vägglav utgör ett karakäristiskt inslag i strandklippornas lavvegetation med sin lysande orangegula färg.
Djup: Vanlig vägglav finns på de delar av klippstranden som inte stänks ner av saltvatten.
Livsmiljö: Arten trivs bäst vid stränder på sten och klippor som inte utsätts för saltvattensstänk och göds av fågelspillning och finns dessutom på bark av fristående träd, på plank, murar och tegeltak. Trivs nästan överallt på ljusexponerade ställen, men har en mer lysande orangegul färg, när den växer på strandklippor.
Systematik: Vanlig vägglav ingår i gruppen sporsäcksvampar som ingår i gruppen lavar.


Vanlig vägglav     Andra namn


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson