Vattenkikaren

Fakta

 

Olika nakensnäckor

I huvudsak finns det fyra grupper av nakensnäckor i svenska vatten. Denna indelning är gjord efter hur nakensnäckorna ser ut. De fyra grupperna är aeolider, dendronotider, dorider samt arminider. Den sista gruppen ser man inte så ofta, och den kommer därför inte att presenteras mera på denna hemsida.

Dendronotid nakensnäcka (busksnigel), fotograferad i Gullmarsfjorden. Storlek ca. 10 cm. Huvudet är snett nedåt i bilden. De rosa strukturerna i mitten av nakensnäckan är mag/tarmkanalen som syns igenom nakensnäckan.

    Aeoliderna är de nakensnäckor som har ogrenade utväxter på ryggen. Utväxterna kallas för cerata. Brun franssnigel är en aeolid nakensnäcka. Även dendronotiderna har utväxter på ryggen, men dessa är grenade som träd.

Aeolid nakensnäcka, närmare bestämt en brun franssnigel. Nakensnäckan är fotad i Gullmarsfjorden på ca. fem meters djup, någon gång i december. Nakensnäckan var ca. 4 cm stor, huvudet syns till vänster i bild.

Busksnigeln är ett exempel på dendronotid. Doriderna har förvisso inga långa utväxter, men kan väl ha knopp- eller taggliknande utskott på ryggen. De kan representeras av dunig stjärnsnigel.

Dorid nakensnäcka (dunig stjärnsnigel), fotograferad i Göteborgs skärgård. Nakensnäckan var ca. 3 cm stor. Till vänster i bild syns gälbuketten, och till höger syns huvudet med sina huvudtentakler.


Nästa sida

Sida 2 av 8

Nästa sida

Nakensnäckor

Olika

Fysiologi

Bor och äter

Livscykler

Arter

Länkar


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson