Vattenkikaren

Fakta

 

En schematisk bild av nakensnäckans livscykel. Detta är för en nakensnäcka med veligerlarv. För mer information om veligerlarven, klicka här.

Livscykler

Äggsamling från en dendronotid nakensnäcka, närmare bestämt från en busksnigel. Märk hur äggen är lagda i spiral i själva äggsträngen.

Någon tid efter att nakensnäckorna har parat sig, är det dags för äggläggning. Hur äggen läggs beror på vilken art nakensnäckan är, men också på tillgängligt utrymme. Vissa nakensnäckor föredrar att lägga äggen under stenar, och då exempelvis i spiral. Om samma art skulle lägga en annan äggsamling på ett blad av ålgräs, skulle äggsamlingen inte kunna läggas som spiral utan snarare som ett band längs med bladet. Många arter nakensnäckor har trots detta ett mycket karaktäristiskt sätt att arrangera sina äggsamlingar, och man kan ofta se skillnad på olika arters äggsamlingar bara på deras form.
    Kläckningen av äggen kan ta dagar upp till någon månad, beroende på vilken art äggen kommer ifrån, men även beroende på miljömässiga faktorer som t.ex. vattentemperatur. Efter att äggen kläckts, tillbringar de flesta nakensnäckor en tid som veligerlarv i den fria vattenmassan. Veligerlarv-stadiet kan sträcka sig från dagar till månader. Hur lång tid som nakensnäckan är larv beror dels på vilken art det är, men också på miljöfaktorer som t.ex. vattentemperatur.

    Under sin tid som larv kan nakensnäckan driva upp emot 800 km med vattenströmmar. Veligerlarven söker sig till slut mot botten och blir bottenlevande. Den förändras också från att vara larv, till att bli en nakensnäcka med de vuxnas utseende. Forskarna tror att tillgången på mat i vissa fall bestämmer när veligerlarven bottenfäller. Man har visat att många arter kan bottenfälla på eller i direkt närhet till den mat som arten äter.
    Till skillnad från de arter som har en veligerlarv, har t.ex. vit doris direkt utveckling. Det innebär att arten inte har något stadium som veligerlarv. Den unga nakensnäckan som kryper ut ur ägget ser precis ut som en vuxen individ, om än mycket mindre.

Två individer av arten vit doris, precis före parning. Individerna ligger med huvudena mot varandra, så att deras högra sidor kommer att mötas.

    När sedan nakensnäckan vuxit till sig, är det så möjligt för oss att med blotta ögat upptäcka de olika arterna. De flesta arterna i svenska vatten blir sällan äldre än ett år, man säger att de har en årlig livscykel. Detta innebär att de hinner utvecklas från att vara ägg på botten, till vuxna individer inom ett år. På det året skall de förstås också hinna med att para sig.

Nästa sida

Sida 6 av 8

Nästa sida

Nakensnäckor

Olika

Fysiologi

Bor och äter

Livscykler

Arter

Länkar


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2005   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson