VattenkikarenFakta
Synchaeta-hjuldjur
(ca 18 arter i haven runt Sverige)

Synchaeta-hjuldjur 19 kB


Utbredning i haven runt Sverige
Största diameter: ca 0,45 mm. Jämför storleken med ett hårstrå.
Utseende: En krona av flimmerhår i framänden bildar ett hjulorgan. Organet kallas så eftersom flimmerhårens snabba rörelser gör att det ser ut som ett hjul som snurrar. Kroppen är ganska genomskinlig, men man kan ofta se mörkare strukturer, som ibland är violetta. Synchaeta-hjuldjur kan kännas igen på att det finns styva borst i framänden, och på att sidorna av framänden bär två flimmerhårsförsedda utskott. Bakre delen av kroppen har ett utskott som kallas fot. På foten i bilden sitter två ägg fästade.
Djup: Från vattenytan till okända djup.
Livsmiljö: De fria vattenmassorna och hällkar.
Övrigt: Synchaeta-hjuldjur både simmar och samlar föda med hjälp av hjulorganet. De äter små organismer och andra partiklar som finns i vattnet. Själva blir de ofta tagna av större djur, t.ex. fiskar. Liksom hos dafnior kan ibland ungar utvecklas utan att äggen har befruktats.
    De flesta hjuldjur lever i sötvatten, men ett stort antal arter tolererar även brackvattenmiljö. Ett mindre antal arter är rent marina. Många hjuldjur finns i den fria vattenmassan, men det finns även arter som sitter fast, antingen på botten eller på andra organismer.
Systematik: Synchaeta-hjuldjur ingår i gruppen hjuldjur.

Synchaeta-hjuldjur    Andra namn

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson