Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Små bottenlevande alger sedda genom mikroskop<A HREF="mikroal.mov">&#91;Se mikroalger som r&ouml;r sig!&#93;</A>

    På bilderna och i filmen syns blågröna bakterier, kiselalger och flagellater.


Föregående sida

Film 1

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson