Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

Sanddrift och erosion

Människor kan också få problem när vi vill bygga på eller nära sandstränder. Vinden kan sätta sanden i rörelse så att sanddyner börjar vandra och kanske täcka hus eller andra byggnader. Där dessa problem uppstår försöker man binda sanden med hjälp av växter.
    Vågor och strömmar kan föra bort så mycket material från stränderna att byggnader och annat som tidigare låg långt uppe på land hamnar närmare vattenlinjen. Byggnaderna riskerar då att undermineras och förstöras. Sådan erosion kan vara mycket svår att förhindra.

Fina saker kan sköljas fram

Erosion tillsammans med landhöjning kan också ha positiva effekter - om man är intresserad av livet i havet. Sedan den flera kilometer tjocka inlandsisen började smälta för drygt 10 000 år sedan höjer sig fortfarande de flesta svenska kuster, utom de skånska, ur havet. Därför kan vågor skölja fram skal av bl.a. musslor och snäckor som för många år sedan levde på flera meters djup i havet. Utan landhöjning och erosion skulle vi nästan aldrig hitta lämningar av vissa djuplevande bottenorganismer i strandlinjen.

Sandbottnar som livsmiljöer

Hur det är att leva på och i sandbottnar påverkas främst av vågornas rörelser, partiklarnas storlekar samt mängden och typen av nerbrutna rester av organismer (organiskt material).

Föregående sida

Sida 4 av 15

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson