Det finns främmande arter i svenska vatten!

Vi människor kan sprida arter som annars inte skulle ha kunnat komma hit. I värsta fall kan de göra så att områdets egna växter och djur försvinner eftersom de måste tävla med nya arter om föda, ljus eller plats att leva på. Kanske de själva blir mat för dessa främmande arter. De nya arterna kan också sprida sjukdomar som inte funnits i området tidigare.

Vill du se och lära känna några av dessa växter och djur, klicka på bilderna

  • Västerhavet
  • Sjöar och åar
  • Östersjön

Vill du rapportera eller fråga något klicka här.