Östersjön

Östersjön är indelad i flera havsområden; Egentliga Östersjön, Rigabukten, Finska viken och Bottniska viken. Östersjön får mycket tillskott på vatten från floder och andra sötvattendrag i länderna runt Östersjön. Östersjön har bräckt vatten dvs vattnet är en blandning av sött och salt. Det finns inte lika många olika arter av organismer i Östersjön som i Västerhavet, men det finns många individer av varje art.


För att kunna visa innehållet på den här sidan som det är tänkt så rekommenderar vi dig att använda en webbläsare med stöd för JavaScript samt en nyare version av Flash installerat på datorn. Hämta senaste version av Flash här.

Exempel på främmande arter

Amerikansk kammanet

Illustration av Amerikansk kammanet
Hur kom den hit

I barlastvatten kan de ha kommit till Europa och spridit sig norrut när havsvattnet blivit varmare.

Vad kan hända

Dessa kammaneter äter mycket plankton och även stora mängder fiskyngel.

Läs mer om arten

Brackvattenlevande havstulpan

Illustration av Brackvattenlevande havstulpan
Hur kom den hit

Dessa havstulpaner kom fastsittande på undersidan(kölen) av båtar.

Vad kan hända

Havstulpaner på undersidan(kölen) av båtar och fartyg gör så att de går långsammare och drar mer bensin.

Läs mer om arten

Svartmunnad smörbult

Illustration av Svartmunnad smörbult
Hur kom den hit

Man tror att flodbåtar från Kaspiska Havet har fört med sig denna fisk till Östersjön i sitt barlastvatten.

Vad kan hända

Denna fisk kan ta mat och gömställen för andra bottenlevande fiskar.

Läs mer om arten


Läs mer om Östersjön