Vad du kan göra

Nya arter kan föra in sjukdomar, äta upp växter och djur eller ta föda från de arter som redan finns i ett område. De främmande arterna kan i värsta fall påverka så att de egna dör ut helt men ibland kan nya arter göra så att det till och med kan bli bättre för områdets egna arter.

Eftersom man inte vet från början vad som kan hända är det bra att vara på sin vakt och tänka sig för innan man sprider växter och djur i naturen. Det vore bra om alla tänker sig för: enskilda personer, politiker, företag, kommuner och andra beslutsfattare.

Här är några råd: