Västerhavet

Västerhavet ligger utanför Sveriges västkust. Man delar in Västerhavet i Skagerrak och Kattegatt. Vattnet i Västerhavet är salt och Skagerraks vatten är saltare än Kattegatts. Kattegatt som ligger i södra delen påverkas av sött vatten från Östersjön via Öresund. Kattegatt är också i allmänhet grundare än Skagerrak. Västerhavet har många fler arter av alger och djur än Östersjön. I Västerhavet är det vanligare med alger än med kärlväxter (Alger är inte kärlväxter men fungerar som växter och använder solen för att bilda näring).


För att kunna visa innehållet på den här sidan som det är tänkt så rekommenderar vi dig att använda en webbläsare med stöd för JavaScript samt en nyare version av Flash installerat på datorn. Hämta senaste version av Flash här.

Exempel på främmande arter

Sargassosnärja

Illustration av Sargassosnärja
Hur kom den hit

Ostron från Japan släpptes i havet i Frankrike. På dessa satt små groddplantor som har kunnat spridit sig .

Vad kan hända

Sargassosnärja kanske tränger bort blåstången.

Läs mer om arten

Perukalg eller grov agaralg

Illustration av Perukalg
Hur kom den hit

Denna rödalg har förmodligen kommit med barlastvatten från fartyg.

Vad kan hända

Stora nystan av perukalg kan vara en fara i ålgräsängar då den tar ljuset för ålgräset.

Läs mer om arten

Japanskt jätteostron

Illustration av Japanskt jätteostron
Hur kom den hit

Japanska jättestron planterades ut i Frankrike och med varmare klimat kunde de spridas norrut.

Vad kan hända

Jätteostron är en fara för blåmusslor, därför att de trivs på samma ställen som blåmusslorna.

Läs mer om arten

Illustration av Brackvattenlevande havstulpan Illustration av Amerikansk kammanet

Se i Östersjön där man också hittar dessa.


Läs mer om Västerhavet