Vattenkikaren

Inspiration

Besök en strand

Upptäck!

Leta noga

Skal på stranden 39 KB

Markera ett litet område på stranden, som du undersöker mycket noga. Området kan vara täckt med vatten eller torrlagt. Närma dig området försiktigt så att du inte grumlar upp eller skrämmer bort djuren.
   Börja med att titta mycket noga och försök se så många olika saker som möjligt. Det kan vara både levande och döda ting. När du är säker på att du har sett allt kan du plocka upp sådant som du vill undersöka närmare. Använd alla dina sinnen.

<A HREF="sands.mov">&#91;Djur och t&aring;r 952 KB&#93;</A>

Det kittlas när sandräka och sandstubb undersöker om du är god.

Föregående sida

Sida 3 av 7

Nästa sida

Bekanta dig med stranden

Leta noga

Vad finns under?

Enkla hjälpmedel

Variation och förändring


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson