Vattenkikaren

Inspiration

Grund
mjukbottensvik

Enkla redskap

Provtagning
med fallfälla

Undersökning av en grund mjukbottensvik

 

Enkla undersökningar i en vik

Det första man kan göra när man startar en undersökning av grund mjukbottensvik är att försöka beskriva den på något sätt. Man kan t.ex. göra en karta eller teckning över viken och kanske även beskriva omgivningen. Vill man följa utveckligen i viken under olika säsonger så kan man mäta temperatur och salthalt i vattnet, kanske även jämför förändringarna med förändringar av temperaturen i luften. Man kan samla mussel- och snäckskal till sin egen samling, pressa alger och samla in organismer för att bygga upp egna akvariemiljöer. De organismer som lever ovanpå botten och kan förflytta sig själv kallas med ett samlingsnamn för mobil epifauna.

 

Sida 1 av 7


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson