Vattenkikaren

Fakta

I Östersjön finns det inte så många djur som äter blåmusslor och det finns inte så många andra organismer som tävlar med musslorna om utrymmet. Det gör att många bottnar längs östersjökusten täcks av blåmusslor. Man kan hitta blåmusslor ned till 30 m djup, men stora mattor är vanligast från 3 till 10 m djup.

Så här kan en blåmusselbotten se ut på västkusten.

På västkusten hittar man blåmusslor både i grunda skyddade vikar och på klippor utsatta för vågor och starka strömmar. På klipporna är det stor risk att musslorna slits bort. Särskilt stora musslor har svårt att hålla sig kvar om stora vågor slår över dem eller om det är mycket is på vintern som skaver mot stranden. I Östersjön hittar man sällan blåmusslor där det är kraftiga vågor och vattenströmmar. Det beror framför allt på att östersjömusslorna har svagare byssustrådar, än vad västkustmusslorna har, vilket gör att de lättare slits bort av starka vattenströmmar.

Sida 2 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik