Vattenkikaren

Fakta

Beskrivning forts.

Mångfald av liv

ass.vast1

Kan du hitta några andra djur bland blåmusslorna? Sök med hjälp av markören.

Störst mångfald av andra organismer hittar man bland blåmusslor på mjukbottnar. På västkusten kan man hitta över 70 arter av djur och alger på sådana bottnar. Alger man kan hitta är exempelvis blåstång och olika arter av sleke och slick. På musselskalen sitter ofta fastsittande djur som havstulpaner, mossdjur, rörbyggande havsborstmaskar och havsnejlikor. På och mellan musslorna hittar man havsborstmaskar, strandsnäckor, ledsnäckor och räkor.

En sjöstjärna är ute efter ett skrovmål.

Strandkrabbor och sjöstjärnor äter blåmusslor med förtjusning. Fiskar så som sandstubb och sjustrålig smörbult är vanliga. Även i Östersjön skall man leta bland blåmusslor på mjukbotten för att hitta flest arter. Här hittar man ett 25-tal djur och alger. De alger man hittar är främst olika fintrådiga rödalger som kräkel, slick och sleke. Vanliga djur är tusensnäckor, tånggråsuggor och havsborstmaskar. Plattfiskar äter gärna av musslorna.

Sida 3 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik