Vattenkikaren

Fakta

Ekologiska samband

Blåmusslan är en av våra tåligaste arter. Den kan klara temperaturer från över 25°C ned till flera minusgrader. Blåmusslan tål också låga salthalter (4‰ (0,4%)) vilket gör att de klarar Östersjöns bräckta vatten och kan leva i flodmynningsområden där sötvatten från älvar och andra vattendrag rinner ut i havet och gör vattnet mindre salt. Men musslor som lever i vatten med låg salthalt växer långsamt och blir inte så stora. På västkusten kan blåmusslan bli över 10 cm medan de i Östersjön sällan blir större än 3 cm.

Skalen i övre raden kommer från ett år gamla musslor från Östersjön. På nedre raden ser du skal från lika gamla musslor från västkusten.

Varför är musslorna i Östersjön mindre än de på västkusten? Jo, det beror på att den låga salthalten i Östersjön stressar musslorna. De måste lägga mycket mer energi på att klara kroppens olika funktioner än vad musslor längs västkusten behöver göra. Då blir det inte så mycket energi över för att växa.

Sida 4 av 20

Beskrivning

Ekologiska samband

Varor och
tjänster

HotHem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete
© Vattenkikaren 2006   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Örjan Karlsson | Martin Larsvik