Vattenkikaren

Fakta


Sandstrand

De är härliga

På skyddade stränder har man gjort experiment där man med hjälp av burar hindrat större rovdjur som krabbor, fiskar och fåglar från att ta byten på botten. Jämfört med kontrollområdena, där rovdjuren kunde fortsätta sin normala verksamhet, ökade både antalet individer och mångfalden av arter.
    Läs avsnittet ”Att nå kunskap om havet”, om du vill ha en beskrivning av hur man måste göra för att kunna avgöra vilka förklaringar som är de rätta.

Årstidsvariation och dygnsvariation

Där vattnet är grunt värms det fort upp på våren. Det är härligt för den som gillar bad, och det är härligt för djuren och växterna som lever på sandstranden. Växterna har dessutom gott om näring och ljus på våren. Därför kan de flesta typer av organismer tillväxa och föröka sig.

Invandring på våren och sommaren

Fjolårets sandräkor och strandkrabbor - som sökt skydd på djupt vatten under vintern - kommer tillbaka till stranden ungefär mitt på våren. Vuxna stubbar (små fiskar) kommer också in till grunda områden där de lägger ägg under musselskal. Något senare kommer rödspottornas yngel som simmat i de fria vattenmassorna. Nu förvandlas de till platta fiskar som lever på botten. Kring midsommar eller strax därefter kommer mussellarverna. Det är mest hjärtmusslor, sandmusslor och blåmusslor som kommer. De är millimeterstora och kan ibland bli så många som en miljon på varje kvadratmeter. Dessutom kommer det in larver av havsborstmaskar, snäckor och kräftdjur.

Föregående sida

Sida 13 av 15

Nästa sida

Vågor, botten och uppbyggnad

Sanddrift och erosion

Sandbottnar som livsmiljöer

Konsten att gräva

Sandstrands-
organismer

Näringsvävar

Föränderlighet

Svenskt sandstrandsliv


Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson