VattenkikarenFakta

SandstrandSuspensionsätare dominerar bland de större djuren på vågexponerade stränder, depositionsätare är vanligare på mer skyddade stränder. Det är dock sällan som enskilda djur är helt specialiserade - ofta kan de skaffa föda på mer än ett sätt.

Näringsvävar

Eftersom stora växter ofta inte kan leva på sandstränder så är det de små mikroskopiska algerna som producerar det mesta nya organiska materialet. Mycket av det organiska material som organismerna på sandstränder behöver som föda kommer också uppifrån land eller utifrån havet.
    Levande organismer som kommer till sandstränder och blir uppätna är t.ex. insekter, fiskar och plankton, men ofta kommer födan i form av mer eller mindre nerbrutna döda djur eller växter. Då kan olika invånare på sandstranden tillägna sig dem i form av löst organiskt material, små svävande partiklar i vattnet eller ilandflutna kadaver och växter som förlorat fästet.
    Kadavren kan t.ex. bestå av maneter, snäckor, musslor och fiskar. Växterna kan t.ex. vara natar, bandtång eller tång. Det partikulära materialet kommer från levande eller döda planktonorganismer, oätna lämningar när djur ätit samt avföring. Det lösta materialet kommer från urin, slem och organiska ämnen som ibland kan läcka från planktonorganismer i stora mängder. Vissa av dessa födokällor kan vara mycket tillfälliga och osäkra som t.ex. kadaver och ilandflutna växter. Mer utspritt och nästan alltid tillgängligt - åtminstone i små mängder - är partikulärt och löst material.
    Du kan se en förenklad bild av hur energi och material flödar mellan olika organismer på en sandstrand. Pilarna visar de viktigaste flödena. Naturligtvis finns det flöden mellan alla ovaler. Ovalerna innehåller dessutom egna näringsvävar. Nytt organiskt material skapas nästan bara av mikroskopiska alger. Därför blir import från land och andra delar av havet viktiga.

Föregående sidaSida 10 av 15Nästa sida
De är härliga
Vågor, botten och uppbyggnad
Sanddrift och erosion
Sandbottnar som livsmiljöer
Konsten att gräva
Sandstrands-
organismer
Näringsvävar
Föränderlighet
Svenskt sandstrandsliv

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson